Bergunden Freesias

 • Bergunden Freesias Anouk

  Hard to resist.

   
 • Bergunden Freesias Bordeaux

  New in 2019.

   
 • Bergunden Freesias Mixed

  A mix of colour and fragrance.

   
 • Bergunden Freesias Blue Sky

  The sky is the limit!

   
 • Bergunden Freesias Collection

  Get them all!

   
 • Bergunden Freesias Morning Sun

  Perfumed perfection.

   
 • Bergunden Freesias Santorini

  Wonderful warm colouring.