Fantasia Freesias

 • Fantasia Freesias Blue Bayou

  Perfume power!

   
 • Fantasia Freesias Mixed

  Add some colour to your spring.

   
 • Fantasia Freesias Red Beauty

  A spring essential!

   
 • Fantasia Freesias Algarve

  Perfumed, pastel petals.

   
 • Fantasia Freesias Collection

  Double or nothing!

   
 • Fantasia Freesias Honeymoon

  Blushing blooms.

   
 • Fantasia Freesias Purple Rain

  Bright and fragrant.

   
 • Fantasia Freesia Virginia

  White wonders.

   
 • Fantasia Freesias Yvonne

  Luscious golden flowers.